İngilizce

Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları & Armenian Architects Of Istanbul
Dolmabahçe Sarayı, Süreyya Sineması, Akaretler, Ihlamur Kasrı, Selimiye Kışlası, Beyazıt Kulesi, Çırağan Sarayı, Kuleli, Tütün Deposu, Surp Pırgiç Hastanesi, Büyükada İskelesi ve daha niceleri. Osmanlı Modernleşmesi olarak da anılan ve bütün 19. Yüzyılı kapsayan, 20. Yüzyılın başlarına kadar devam eden Batılılaşma süreci, İstanbul’un fiziksel çehresini değiştirdi. Başta Balyanlar olmak üzere, önce piyasadan yetişen, sonra Avrupa ülkelerindeki okulları bitiren ve son olarak da Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan Ohannes Serveryan, Mıgırdiç Çarkyan, Bedros Nemtze, Mihran Azaryan, Hovsep Aznavur, Levon Güreğyan, Aram ve İsak Karakaş kardeşler, Keğam Kavafyan, Yetvart Terziyan, Andon ve Garabed Tülbentçiyan gibi Ermeni mimarlar bu değişimde büyük rol oynadılar.
Hasan Kuruyazıcı’nın editörlüğünde, İstanbul’un mimari zenginliğine katkıda bulunan Ermeni mimarları ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan ve alanında bir ilk olan kitapta, Levent Çalıkoğlu, Edhem Eldem, Afife Batur, Alyson Wharton, Ahmet Ersoy, Elmon Hançer ve Lora Baytar’ın makaleleri yer alıyor.
2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Hrant Dink Vakfı tarafından yayımlanan Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları Türkçe ve İngilizce iki dilli olarak hazırlandı.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İngilizce
A Vindication Of The Rights Of Woman & With Strictures On Political And Moral Subjects Download PDF Book

A Vindication Of The Rights Of Woman & With Strictures On Political And Moral SubjectsIn the present state of society, it appears necessary to go back to first principles in search of the most simple truths, and to dispute with some prevailing prejudice every inch of ground. To clear my …

İngilizce
The Mound Builders Download PDF Book

The Mound BuildersOurs are the only mounds making up a distinct mound-region on Canadian soil. This comes to us as a part of the large inheritance which we who have migrated to Manitoba receive. No longer cribbed, cabined, and confined, we have in this our “greater Canada” a far wider …

İngilizce
Discourses On The First Decade Of Titus Livius Download PDF Book

Discourses On The First Decade Of Titus LiviusWhen I see antiquity held in such reverence, that to omit other instances, the mere fragment of some ancient statue is often bought at a great price, in order that the purchaser may keep it by him to adorn his house, or to …