İngilizce

Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları & Armenian Architects Of Istanbul
Dolmabahçe Sarayı, Süreyya Sineması, Akaretler, Ihlamur Kasrı, Selimiye Kışlası, Beyazıt Kulesi, Çırağan Sarayı, Kuleli, Tütün Deposu, Surp Pırgiç Hastanesi, Büyükada İskelesi ve daha niceleri. Osmanlı Modernleşmesi olarak da anılan ve bütün 19. Yüzyılı kapsayan, 20. Yüzyılın başlarına kadar devam eden Batılılaşma süreci, İstanbul’un fiziksel çehresini değiştirdi. Başta Balyanlar olmak üzere, önce piyasadan yetişen, sonra Avrupa ülkelerindeki okulları bitiren ve son olarak da Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan Ohannes Serveryan, Mıgırdiç Çarkyan, Bedros Nemtze, Mihran Azaryan, Hovsep Aznavur, Levon Güreğyan, Aram ve İsak Karakaş kardeşler, Keğam Kavafyan, Yetvart Terziyan, Andon ve Garabed Tülbentçiyan gibi Ermeni mimarlar bu değişimde büyük rol oynadılar.
Hasan Kuruyazıcı’nın editörlüğünde, İstanbul’un mimari zenginliğine katkıda bulunan Ermeni mimarları ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan ve alanında bir ilk olan kitapta, Levent Çalıkoğlu, Edhem Eldem, Afife Batur, Alyson Wharton, Ahmet Ersoy, Elmon Hançer ve Lora Baytar’ın makaleleri yer alıyor.
2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Hrant Dink Vakfı tarafından yayımlanan Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları Türkçe ve İngilizce iki dilli olarak hazırlandı.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İngilizce
The Madman & His Parables And Poems Download PDF Book

The Madman & His Parables And Poems“He is the William Blake of the twentieth century.”—Auguste Rodin “His is an irresistible vigor and clarity of thought and feeling, together with a power of simple picturing, which makes it unforgettable. It is the voice and genius of the Arabic people.”—The New York Evening …

İngilizce
The Madman & His Parables And Poems Download PDF Book

The Madman & His Parables And Poems“He is the William Blake of the twentieth century.”—Auguste Rodin “His is an irresistible vigor and clarity of thought and feeling, together with a power of simple picturing, which makes it unforgettable. It is the voice and genius of the Arabic people.”—The New York Evening …

İngilizce
The Madman & His Parables And Poems Download PDF Book

The Madman & His Parables And Poems“He is the William Blake of the twentieth century.”—Auguste Rodin “His is an irresistible vigor and clarity of thought and feeling, together with a power of simple picturing, which makes it unforgettable. It is the voice and genius of the Arabic people.”—The New York Evening …